Muziek op schoot

De cursus “muziek op schoot” is bedoeld voor kinderen tot 4 jaar samen met hun (groot)ouders. In deze vrolijke muziekcursus staat samen zingen, samen dansen, samen bewegen en samen muziek maken centraal. De sleutelwoorden hierbij zijn: ontdekken, plezier maken en genieten!
De eerste cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten die gepland staan op vrijdagochtend van 10.30 tot 11.15 uur.

Cursusdata:
April 2018:      6 – 13 – 20
Mei 2018:       18 – 25
Juni 2018:       8

In deze cursus (tot de zomer 2018) komen alle kinderen tot 4 jaar samen in één groep. Het is dan ook handig als je (klein)kind kan staan bij aanvang van de cursus. De cursus start daadwerkelijk bij minimaal 7 aangemelde kinderen.

Na de zomervakantie 2018 hoop ik kunnen starten met 2 cursussen op vrijdagochtend. Eén groep voor baby’s/dreumesen en één groep voor peuters. Nadere informatie hierover en data volgen nog.

Wie
Voor kinderen tot 4 jaar samen met hun (groot)ouders.

Waar
Rebalancing praktijk
Bosserstraat 6-A
6031 NS Nederweert

Kosten?
Het cursusgeld voor 6 lessen bedraagt 41,- Euro.

Opgeven voor deze cursus kan tot 29 maart 2018  via dit contactformulier:
Aanmelden muziek op schoot


Mijn werkwijze
In deze cursus zingen we samen oude en nieuwe liedjes m.b.v. een activiteit. Hierbij maak ik gebruik van eenvoudige instrumenten, bewegen en spelmaterialen (bijv. ballen, doeken, blokken, autootjes en/of knuffels).

Dit gebeurt iedere les in een vaste structuur en opbouw. Ik begin iedere les met het welkomstlied van Reintje, waarin ik ieder kind welkom heet en individueel toezing. Daarna zingen we allerlei liedjes met een activiteit. Ik herhaal liedjes, maar zing ook nieuwe liedjes. Tenslotte sluit ik af met een afscheidslied. Na afloop van een les mail ik de gebruikte liedjes door.

Als kinderen muziek horen gaan ze vrijwel meteen spontaan klappen, zingen en bewegen op de muziek. De hele cursus stilzitten is dan ook niet de bedoeling. Een kind kan op ieder moment gaan staan of rondkruipen; Dat is prima. Ieder kind is anders en uniek en dus reageert ieder kind ook anders. Je mag zijn zoals je bent !

Tijdens de cursus “Muziek Op Schoot” werk ik aan de muzikale ontwikkeling van het kind en staat het kind centraal. Daarnaast werk ik ook aan de spraak/taal ontwikkeling, sociaal /emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling en zintuiglijke ontwikkeling van het kind.

Deze muziekcursus bied ik op maat aan, dus geen enkele cursus is hetzelfde. Ik hou bij de invulling van de lessen rekening met de tijd van het jaar, de ontwikkeling en de interesses van de kinderen.