Waarom muziek

Muziek kan ons raken. Het maakt ons blij, verdrietig, druk of juist rustig. Wat een ontzettend mooi non-verbaal universeel middel! Ook maakt muziek slimmer en geeft samenhorigheid. De hoogleraar klinische neuropsychologie Erik Scherder is hierover de afgelopen tijd veel in het nieuws geweest. Hij vertelde over de positieve invloed van muziek op ons brein. Meer informatie hierover is te vinden op www.muziekmaaktslim.nl

Koningin Maxima is de ere-voorzitster van “meer muziek in de klas”. Het doel hiervan is om structureel muziekonderwijs aan te bieden voor alle 1,6 miljoen basisschoolkinderen en speciaal onderwijs. Op 23 november 2022 is het muziekakkoord voor het speciaal onderwijs ondertekend. Initiatieven die ik alleen maar kan omarmen! Meer informatie hierover is te vinden op www.meermuziekindeklas.nl

Onderzoek toont aan dat muziek maken een positief effect heeft. Als je een instrument leert bespelen heeft dit een positief effect op een goede motorische ontwikkeling en het bevordert het doorzettingsvermogen. Als je samen muziek maakt leer je om rekening te houden met anderen en stimuleert het de ontwikkeling van sociale/emotionele vaardigheden. Eigenlijk zou iedereen dus muziek moeten kunnen maken.

Mensen worden op allerlei manieren beïnvloed door muziek. Dit gebeurt bewust, maar ook onbewust (muziek in winkels om koopgedrag te beïnvloeden of achtergrondmuziek bij feestjes om sfeer te creëren). Muziek kan een gevoel van “samen zijn” creëren. Als je bijvoorbeeld samen naar een concert toe gaat ben je verbonden met andere mensen die allemaal van diezelfde muziek houden. Deze verbondenheid gaat alleen nog maar over het passieve effect van muziek op de mens.

Bij actief musiceren gaat het effect nog een stapje verder. Actief luisteren naar een band of met een band zelf actief muziek maken en de klanken om je heen horen. Er letterlijk middenin zitten en samen aan één muzieknummer werken. Samen op muzikaal vlak iets bereiken, dat is iets magisch!

Verder zijn er allerlei vormen van muziektherapie nu actueel:

– Muziek kan helpen bij de ontwikkeling van te vroeg geboren baby’s.
Premature baby’s hebben vaak last van slecht slapen, een onrustige ademhaling en een hoge hartslag. Daarom is er een speciaal instrument ontwikkeld dat de rust en geborgenheid van de baarmoeder nabootst

– Door de positieve invloed kan muziek voor mensen met de ziekte van Parkinson een krachtig hulpmiddel zijn. Zo zet bijvoorbeeld een sterk ritme aan tot beter lopen. En naar dit ritme luisteren tijdens het lopen, kan de de kans op ‘bevriezen’ (freezing) verkleinen.

– Positieve invloed van muziek op dementie. Mensen met een zeer ernstige vorm van dementie bloeien helemaal op door muziek. De prachtige documentaire hierover: “Alive inside” van Michael Rossato-Bennett is eventueel hier te bekijken. Dit is nou de kracht van muziek!